Telenor Connexion går med i The M2M Word Alliance

Publicerad i Nyheter

Telenor Connexion ansluter sig till The M2M Word Alliance, alliansen är en sammanslutning av ett flertal stora operatörer som är verksamma på den internationella marknaden. Syftet med alliansen är att man skall sammverka inom stora tekniska frågor för att förenkla och även i viss mån standardisera m2m. Alliansens Globala Sim lösning är en lösning som de tagit fram som skall göra detenklare att rulla ut abonnemang på många olika marknader. Per Simonsen, CEO på Telenor Connexion framhåller vikten av att sammarbeta när det gäller stora övergripande frågor, allt för att förenkla för operatörer och kunder.

Spåra från din sida.