Telenor Connexion i nytt spännande projekt

Publicerad i Nyheter

Telenor Connexions presenterar nytt projekt

Blue Science Park och Telenor Connexion skapar testbädd för Internet of Things

person1

Målet är att finna ett strukturerat sätt att koppla upp, analysera och presentera maskindata från industrin.

Blue Science Park lämnade förra veckan in en projektansökan om att utveckla öppna test-arenor som attraherar företag och entreprenörer att utveckla och testa nya lösningar i samverkan med akademi och offentlig verksamhet i Blekinge.

I ett av delprojekten, Testbädd Internet of Things – analys av data, är målet att finna ett strukturerat sätt att koppla upp, analysera och presentera maskindata från industrin och genom detta skapa en testbädd för Internet of Things tillsammans med Telenor Connexion.

Inom industrin används begreppet Industri 4.0 som ett samlingsnamn på de nya, effektivare lösningar som den snabba teknik och IT-utvecklingen möjliggör.

En testbädd är en fysisk eller virtuell miljö där företag, organisationer och forskare i samverkan kan utveckla, testa nya produkter, tjänster eller processer.

Just Karlskrona pekas ut som Sveriges centrum för Internet of Things (sakernas internet) enligt Vinnovas rapport Digitaliseringen av Svensk industri.

– Vi är fantastiskt glada att Vinnova uppmärksammar den kompetens som finns här inom Internet of Things med innovativ miljö och goda möjligheter till samverkan. Vi stärker denna miljö ytterligare med en testbädd för Internet of Things, säger Magnus Forsbrand, VD på Blue Science Park.

– Digitaliseringen av svensk industri är avgörande för Sveriges konkurrenskraft.Därför ser vi samarbetet med Blue Science Park och denna testbädd som ett mycket viktigt projekt. Den utveckling som Telenor Connexion driver inom Internet of Things är också en viktig del av den digitala transformation som Telenor genomgår just nu, säger Jesper Lagerstedt, Partner Manager på Telenor Connexion.

Projektet presenteras på Catwalk16 på Marinmuseum i Karlskrona kl. 15.00 den 6 oktober.

För mer information:

Magnus Forsbrand, VD, Blue Science Park, 0708-705 100
Jesper Lagerstedt, Partner Manager, Telenor Connexion, 0733-819073

Spåra från din sida.