Telenor Connexion köper tjänster även från Jasper Wireless

Publicerad i Nyheter

Telenor Connexion lanserar m2m tjänster från ytterligare en leverantör, Jasper Wireless. Med detta blir Connexion den första operatören i världen med lösningar från världens två ledande företag inom m2m tjänster, Jasper Wireless och Ericsson. Man väljer att även lansera en lösning från Jasper för att på det sättet kunna tillmötesgå kunder som redan använder sig av Jaspers m2m tjänst, då blir steget inte så stort att byta operatör. Har en kund idag en löning från Jasper eller Ericsson kan man hos Connexion välja att ligga kvar på sin befintliga lösning. Vinsten för Connexion ligger säkert även i att man kan benchmarka leverantörerna mot varandra för att på det sättet få en bättre kostnadsbild och bättre möjlighet till teknisk utveckling av tjänsterna. Telenor Connexion är numera den andra operatören i Sverige som köper tjänster från Jasper Wireless, även Tele 2 gör det. Telia Sonera har Ericsson som leverantör.

Spåra från din sida.