Telenor Connexion rekryterar från Wireless Maingate

Publicerad i Nyheter

Telenor Connexion rekryterar Robert Bellwaldius från Wireless Maingate. Roberts roll på Connexion blir COO med ansvar för den dagliga driften och servicen, han kommer även att sitta med i Telenor Connexion’s ledningsgrupp. Rekryteringen av Robert och även tidigare rekryteringar Connexion gjort signalerar ett tydligare skifte på att det är extremt viktigt att förstå vikten av att kundernas lösningar alltid fungerar på det sätt kunderna förväntar sig. Genom att ligga närmare kundens slutlösning och inte enbart fokusera på själva uppkopplingen och mobilnäten tar man nu ett stort steg mot att verkligen jobba nära kunden.

Spåra från din sida.