Telenor Connexion utklassar övriga Svenska operatörer

Publicerad i Nyheter

Enligt Post och Telestyrelsens rapport Svensk Telemarknad 2013 har Telenor Connexion 76 % av den Svenska m2m/Internet of things marknaden. Rapporten säger att den Svenska M2M marknaden under 2013 växt med 31 % vilket betyder att det vid 2013 års utgång fanns 5 185 000 m2m abonnemang på den Svenska marknaden. Alla dessa abonnemang finns inte fysiskt i Sverige men de har ett Svenskt nummer och säljs från en operatör med basen i Sverige. Det är anmärkningsvärt att Telenor så fullständigt dominerar marknaden i Sverige och att de andra operatörerna har tillåtit dem att växa och fokusera utan att konkurrera hårdare med dem. Det är först de senaste åren som Telia Sonera och Tele2 sagt att de skall göra en fokuserad satsning på området, det är högst troligt att de kommer att ta marknadsandelar men Telenor och dess M2M bolag Telenor Connexion ligger långt före. Telenor är den Svenska operatör som fokuserat längts på M2M och de har idag ett erbjudande som fungerar inom såväl som utanför Sverige, de har även en aktiv säljkår som fokuserar på olika geografiska områden. En av nyckelfaktorerna för Telenor Connexions framgång är att de tidigt insåg att M2M och internet of things går att exportera. Den Svenska operatörsmarknaden för M2M omsatte vid 2013 års utgång 633 miljoner, en ökning med 16 %.

Spåra från din sida.