Telenor Traxion tar ett helhetsgrepp kring lösningar för logistikövervakning

Publicerad i Nyheter

Telenor Traxion erbjuder en fullskalig lösning för övervakning och monitorering av gods, primärt vänder de sig till stora transportföretag där antalet enheter och distributionsnät är stort. Telenor Traxion är ett eget dotterbolag till Telenor ASA som helt fokuserar på denna typ av M2M lösningar, de hjälper till med hela installationen, från inskruvning av hårdvara till det att kunden får den information han vill ha i sina affärssystem. Kunden kan sedan se var sin godsvagn eller container är, hur fort den rör sig, hur varm det är inne och ute, om den har påverkats av kraftiga stötar, luftfuktighet och om det har varit inbrott eller försök till inbrott i utrymmet.

Spåra från din sida.