Telenors M2M verksamhet växer så det knakar

Publicerad i Nyheter

Telenors M2M bolag Telenor Connexion växer mycket kraftigt. Omsättningen för 2013 ökade med drygt 50% till 372 MSEK, vinsten steg med knappt 96 % till drygt 158 MSEK. Per Simonsen VD på Telenor Connexion säger att detta är frukten av en längre tids arbete, försäljningscyklerna inom M2M mot stora bolag är ofta väldigt långa, extra långa inom ett av Telenors paradsegment, fordon som är känt för att ta lång tid på sig att införa ny teknik i stor skala. Per Simonsen säger också att allt fler företag utanför den traditioenlla industrin får upp ögonen för M2M, fler företag vill sälja tjänster istället för produkter och där spelar M2M en viktig roll. Telenor Connexion har sitt ursprung från den Svenska delen av Telenor och knoppades av till ett eget bolag för drygt 5 år sedan, en avknoppning som nu börjar generera stora vinster till moderbolaget, det kommer säkert att bli en allt viktigare del av Telenors intäkter de kommande åren. Detta är något som även övriga Svenska operatörer fått upp ögon för men Telenor sitter än så länge tryggt som den totalt dominerande spelaren i Sverige, något som säkert många operatörer vill ändra på.

Spåra från din sida.