TeliaSoneras lönsamhet inom m2m på samma nivåer som övriga områden

Publicerad i Nyheter

TeliaSoneras lönsamhet för M2M ligger ungefär på samma nivå som för bolagets övriga tjänster, ca 35 %. Detta säger Hans Dahlberg som är global chef för TeliaSoneras m2m tjänster. Omsättningsmässigt förväntas man öka från dagens 300 miljoner för att 2018 spräcka 1 miljard i omsättning. Målet för TeliaSonera är att växa minst lika mycket som marknaden för M2M i stort växer, för den Svenska delen innebär det en tillväxt på ca 30 % per år. Strategin för att lyckas med detta är dels en geografisk expansion till främst Norge och Danmark för att senare växla upp mer globalt. Man skall även under 2015 lansera branschspecifika lösningar mot utvalda segment inom industrin och hälsosektorn, man tittar även mycket på konsumentelektronik och wearables som enligt Telia kommer att stå för en mycket stor tillväxt de kommande åren.

Spåra från din sida.